(PL)- “Việc cấp phép cho tàu cao tốc cánh ngầm hoạt động trở lại chỉ được xem xét sau khi có ý kiến của Bộ GTVT về tình trạng kỹ thuật và điều kiện an toàn đối với từng phương tiện cụ thể theo chỉ đạo chung của Thủ tướng”

 

- UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo về tình hình hoạt động của tàu cao tốc cánh ngầm tuyến TP.HCM - Vũng Tàu.

UBND TP giao Sở GTVT phối hợp với các cơ quan liên quan soạn thảo văn bản kiến nghị Bộ GTVT xem xét, giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn TP (quy định niên hạn sử dụng phương tiện, cơ chế kiểm tra, giám sát trong quá trình hoạt động của phương tiện…), trình UBND TP trong tháng 8.

M.QUÝ - L.ĐỨC