(PLO)- Ngày mai, 14-6, HĐND TP.HCM khóa VIII sẽ tổ chức kỳ họp thứ 13 với chuyên đề “Công tác quản lý nhà nước về giáo dục mầm non”. 

Theo Chánh Văn phòng HĐND TP.HCM, ông Nguyễn Thanh Triều, tại kỳ họp cũng sẽ tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Hiện UBND TP.HCM có năm Phó Chủ tịch là các ông, bà Nguyễn Thị Hồng, Lê Mạnh Hà, Hứa Ngọc Thuận, Nguyễn Hữu Tín và Lê Thanh Liêm. 

Thu Hương