Sáng 13-10, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đã chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra việc cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam, thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cụ thể, đoàn thanh tra gồm 7 người sẽ tiến hành thanh tra trong vòng 30 ngày làm việc thực tế, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Thời kỳ thanh tra bắt đầu từ khi tiến hành công tác cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam (năm 2014) đến khi thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hãng phim truyện Việt Nam (6-2017), trong trường hợp cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời gian trên.

Tổng Thanh tra Chính phủ giao Vụ Giám sát, Thẩm định và xử lý sau thanh tra giám sát hoạt động thanh tra.

Tại buổi công bố, Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn cho biết đây là cuộc thanh tra đột xuất do Thủ tướng Chính phủ giao. Do đó, Thủ tướng yêu cầu báo cáo kết quả thanh tra trước ngày 1-12.

Vì thời gian thanh tra chỉ kéo dài trong 1 tháng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần phối hợp với đoàn thanh tra, cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, chứng từ, tài liệu theo quy định, giao cho đơn vị đầu mối bố trí thời gian, cán bộ có trách nhiệm để đảm bảo cuộc thanh tra hoàn thành đúng thời gian.

Mục đích của đợt thanh tra lần này góp phần thẩm định quá trình cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam có đúng quy định của pháp luật không, xem xét các nội dung vướng mắc để tháo gỡ, điều chỉnh.

Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn yêu cầu đoàn thanh tra, tổ giám sát phải làm việc chất lượng, minh bạch; thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn và bảo mật tài liệu theo quy định.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái khẳng định sẽ phối hợp với đoàn thanh tra, tập trung dồn lực, bảo đảm đúng thời gian để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1-12.