Trong đó, ngân sách trung ương hơn 83 tỉ đồng và ngân sách của TP dự kiến hơn 225 tỉ đồng.

Các đối tượng được hỗ trợ theo quy định gồm: Đối tượng gặp khó khăn bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 của Chính phủ. Ngoài ra, TP Đà Nẵng dự kiến hỗ trợ cho một số nhóm đối tượng khác, ngoài quy định của trung ương, áp dụng trong ba tháng (từ tháng 4 đến tháng 6-2020).

Theo thống kê của Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng, đến cuối tháng 3, toàn TP Đà Nẵng có gần 58.000 người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động, mất việc làm, nghỉ không lương…