Ngày 26-10, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết đã có tờ trình gửi Ủy ban Tài chính-Ngân sách Quốc hội, Bộ Tài chính xem xét lại dự toán 2017 và tỉ lệ điều tiết phần ngân sách địa phương được hưởng của TP.

Giao thu quá cao

Theo ông Thơ, về thu ngân sách, dự kiến số giao dự toán thu năm 2017 cho Đà Nẵng là 18.045 tỉ đồng; tổng thu nội địa trong cân đối (không kể thu tiền sử dụng đất, thu lợi nhuận chênh lệch và thu từ xổ số) là 15.801 tỉ đồng so với khả năng thực hiện năm 2016 của TP có thể đạt được là 12.279 tỉ đồng thì tăng tới 28,68%.

Trong đó lĩnh vực công thương nghiệp-dịch vụ-ngoài quốc doanh là 4.457 tỉ đồng (không bao gồm môn bài, thu phạt của cơ quan thuế chuyển sang thu khác ngân sách) so với ước thực hiện năm 2016 là 3.150 tỉ đồng (đã loại trừ môn bài, thu phạt của cơ quan thuế) thì bằng 141,5%.

“Số dự kiến giao thu như thế là quá cao so với khả năng nguồn thu trên địa bàn TP”, ông Thơ cho biết.

Đà Nẵng kiến nghị Trung ương nhiều vấn đề về ngân sách - ảnh 1
Đà Nẵng sẽ khó trở thành đầu tàu khu vực miền Trung-Tây Nguyên nếu tỉ lệ điều tiết phần ngân sách địa phương được hưởng giảm sâu tới 17%. Ảnh: LÊ PHI.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho rằng việc giao chỉ tiêu tăng cao, không phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế sẽ dẫn đến việc tạo áp lực tăng thu thuế đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, các hộ kinh doanh trên địa bàn TP. Điều này đi ngược lại với chủ trương khuyến khích hỗ trợ tạo điều kiện để phát triển sản xuất kinh doanh của TP.

“TP đề nghị xem xét lại dự toán thu lĩnh vực công thương nghiệp-dịch vụ-ngoài quốc doanh năm 2017 của TP với mức 4.000 tỉ đồng (không bao gồm môn bài, thu phạt của cơ quan thuế), bằng 127% so với ước thực hiện năm 2016 là phù hợp với khả năng phấn đấu của địa phương và tỉ lệ tăng thu đúng theo chỉ đạo của Chính phủ”, ông Thơ nhấn mạnh.

Chi đầu tư phát triển lại quá thấp

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho hay theo thông báo của Bộ KH&ĐT, nguồn vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức quy định tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14-9-2015 của TP trong năm năm (phân bổ 90%) là trên 8.400 tỉ đồng. Trong đó vốn năm 2016 là trên 1.944 tỉ đồng. Như vậy bốn năm còn lại (2017-2020) là trên 6.456 tỉ đồng, bình quân một năm là 1.614 tỉ chỉ bằng 83% của năm 2016.

Trong khi đó, theo quy định tại quyết định của Thủ tướng thì nguồn vốn này của TP năm 2017 sẽ tăng 10% so với kế hoạch vốn đã giao năm 2016 là 2.200 tỉ đồng.

Mặt khác, theo quyết định số 40 thì các số liệu để phục vụ tính toán đều lấy từ các năm trước nên đến nay không còn phù hợp. Từ đó tính toán ra tổng vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí và tổng vốn đầu tư năm 2017 (tăng 10% so với năm 2016) của TP là rất thấp.

“Vốn đầu tư năm 2017 là căn cứ để xác định tỉ lệ điều tiết giai đoạn 2017-2020 là không hợp lý, nhất là trung ương dự kiến số thu ngân sách nhà nước năm 2017 của địa phương khá cao”, ông Thơ cho hay.

Cũng theo chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, bên cạnh đó nguồn thu tiền sử dụng đất của TP để đầu tư cho các công trình những năm trước là rất lớn từ 3.200 tỉ-4.700 tỉ đồng.

Đà Nẵng kiến nghị Trung ương nhiều vấn đề về ngân sách - ảnh 2
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho rằng điều tiết giảm khoảng 5% so với giai đoạn 2011-2016 là hợp lý. Ảnh: LÊ PHI

Tuy nhiên, cơ cấu nguồn thu này trong thời gian đến sẽ giảm mạnh do quỹ đất ngày càng thu hẹp (cơ cấu nguồn thu này trong giai đoạn đến dự kiến chỉ chiếm tỉ lệ 12-14%) dẫn đến tổng vốn đầu tư trong cân đối của ngân sách TP trong năm 2017 và những năm đến sẽ giảm mạnh (nếu không chuyển dịch nguồn vốn đầu tư từ khai thác quỹ đất sang nguồn thu thuế khác).

Trong khi đó, nhu cầu đầu tư của TP trong các năm đến rất lớn, bình quân mỗi năm của gia đoạn 2017-2020 là 7.250 tỉ đồng (so với bình quân mỗi năm của giai đoạn 2011-2016 khoảng 5.863 tỉ đồng).

“Để đảm bảo tỉ lệ điều tiết phù hợp với nguồn thu và nhiệm vụ chi, TP đề nghị Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội khi thẩm tra dự toán chi ngân sách năm 2017, ngoài các tiêu chí phân bổ theo Quyết định số 40 của Thủ tướng Chính phủ; quan tâm, xem xét cân đối nguồn vốn đầu tư cho TP năm 2017 là 3.300 tỉ đồng để TP có đủ nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ theo Kết luận 75 của Bộ Chính trị và đáp ứng yêu cầu tăng trưởng của TP”, ông Thơ đề nghị.

Không đảm bảo để phát triển

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cũng cho hay theo số liệu dự toán năm 2017 đang trình Quốc hội thì Đà Nẵng là một trong 16 địa phương tự cân đối ngân sách trong giai đoạn 2017-2020 với tỉ lệ điều tiết phần ngân sách địa phương được hưởng đang trình Quốc hội xem xét là 68% (so với tỉ lệ điều tiết giai đoạn 2011-2016 là 85%) thì đã giảm sâu tới 17%.

“Việc giảm quá lớn, tỉ lệ điều tiết của TP sẽ làm giảm hẳn nguồn lực của địa phương, không đảm bảo để Đà Nẵng phát triển trở thành hạt nhân, đóng vai trò động lực trong phát triển kinh tế-xã hội của vùng, trở thành TP công nghiệp trước năm 2020”, ông Thơ nhấn mạnh.

Trong khi đó, Nghị quyết 33 và Kết luật 75 của Bộ Chính trị đã có yêu cầu ban hành các cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho Đà Nẵng là hạt nhân đóng vai trò động lực trong phát triển kinh tế-xã hội của vùng. Trở thành TP công nghiệp trước năm 2020 và tăng thỏa đáng tỉ lệ điều tiết cho ngân sách TP đối với các khoản thu phân chia giữa trung ương và TP ổn định trong năm năm.

Theo ông Thơ, tỉ lệ điều tiết của Đà Nẵng cần phải được xem xét tăng lên để đảm bảo nguồn lực cho địa phương chứ không phải đột ngột giảm đến 17% như số dự kiến trình Quốc hội.

“Tuy nhiên, TP vẫn xác định được trách nhiệm của địa phương có số điều tiết về ngân sách trung ương và thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 thì sau mỗi kỳ ổn định ngân sách, TP phải tăng tỉ lệ % nộp về ngân sách trung ương…”, ông Huỳnh Đức Thơ cho biết.

Từ những phân tích trên, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đề nghị Trung ương xem xét điều chỉnh giảm dự toán thu, phân bổ tăng dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách tập trung để từ đó xem xét quyết định tỉ lệ điều tiết ngân sách địa phương được hưởng của Đà Nẵng khoảng 80% (giảm 5% so với giai đoạn 2011-2016).

“Kính đề nghị Ủy ban Tài chính-Ngân sách, Bộ Tài chính xem xét rà soát để báo cáo Chính phủ và trình Quốc hội xem xét quyết định, tạo điều kiện cho TP đảm bảo đủ nguồn lực để phát triển”, ông Thơ cho hay.