(PL)- Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết đến ngày 31-3, các doanh nghiệp đã thu mua tạm trữ được hơn 349.000 tấn gạo.

Ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch VFA, cho biết vào đợt thu mua thì giá lúa có tăng nhưng hiện nay giá đã giảm nhẹ.

VFA dự kiến kế hoạch xuất khẩu trong tháng 4 sẽ khả quan hơn, ước đạt khoảng 700.000 tấn gạo. VFA cũng dự kiến trong tháng 4-2014, hiệp hội sẽ tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, giám sát quá trình mua lúa, gạo tạm trữ tại các tỉnh, TP vùng ĐBSCL.

QUANG HUY