(PL)- Ngày 6-2, thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đầu tháng 2 đến nay, khu vực Nam bộ hầu như không có mưa, mực nước trên dòng chính sông Mekong biến đổi chậm. 

Hiện tại, mực nước tại các trạm thượng nguồn ở mức xấp xỉ và thấp hơn trung bình nhiều năm và cùng kỳ năm 2016 từ 0,1 đến 0,7 m.

Dự báo từ ngày 6 đến 10-2, khu vực Nam bộ khả năng có mưa trái mùa xuất hiện cục bộ ở một số địa phương ven biển. Độ mặn trên các sông Nam bộ có xu thế tăng dần. Trong tháng 2 và tháng 3-2020, tình trạng xâm nhập mặn ở ĐBSCL ở mức độ sâu hơn, gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm. Trong một số thời điểm, xâm nhập mặn ở ĐBSCL có thể ở mức tương đương hoặc cao hơn cùng kỳ năm 2016.

Thời gian xâm nhập mặn cao nhất trên sông Cửu Long tập trung trong tháng 2; sông Vàm Cỏ, sông Cái Lớn vào tháng 3. Từ nửa cuối tháng 3 đến tháng 6, xâm nhập mặn có xu thế giảm dần.

A.HIỀN