Theo quy hoạch các cảng hàng không của Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Việt Nam có 28 cảng hàng không, lưu lượng đến năm 2020 khoảng 70 triệu khách.

Tuy nhiên, năm 2016 có khoảng 87 triệu khách, năm 2017 dự kiến tăng 10%-15%, như vậy đa số đều quá tải, kể cả sân bay nhỏ ở các địa phương, trong đó sân bay Tân Sơn Nhất quá tải rất nặng.

Phó Thủ tướng cho biết sân bay Tân Sơn Nhất có quy hoạch thiết kế là 25 triệu khách, đến nay đã là 32 triệu khách.

“Đề nghị Bộ GTVT rà soát lại tổng thể, không để quy hoạch không phù hợp như thế; đồng thời phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng và UBND TP.HCM sớm hoàn thành đề án quy hoạch tổng thể mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất, báo cáo Thủ tướng. Sau đó có lộ trình thực hiện các dự án cụ thể, cùng với Bộ Quốc phòng để nâng công suất của sân bay Tân Sơn Nhất lên khoảng 40-50 triệu khách” - Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Muốn làm được như vậy, Phó Thủ tướng cho rằng phải tăng chỗ đỗ, tăng đường dẫn, đường lăn và tăng thêm hai ga hành khách, tăng cường quản lý không lưu cho tốt (đa số dùng vốn ngoài nhà nước chứ không dùng vốn ngân sách), cùng với đó tính toán hệ thống giao thông từ sân bay Tân Sơn Nhất về TP.

Cạnh đó, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng yêu cầu hoàn thành dự án khả thi sân bay Long Thành báo cáo Quốc hội vào năm 2019 và các dự án thành phần để báo cáo Quốc hội.