Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) vừa xin phép Bộ GTVT lập đề án nghiên cứu xây dựng thêm tuyến đường sắt khổ 1 m, song song với tuyến hiện tại.

 

Theo VNR, tuyến đường sắt Bắc - Nam khổ 1 m hiện nay được xây từ thời Pháp, chỉ đáp ứng tối đa 25 đôi tàu/ngày đêm. Ngành đường sắt tính toán nếu thêm một tuyến đường đôi thì năng lực khai thác sẽ gấp bốn lần hiện nay (hơn 100 đôi tàu/ngày đêm), góp phần giảm tải cho đường bộ. Nếu được chấp thuận, ngành đường sắt hoàn toàn có thể tự xây dựng mà không cần thuê nước ngoài với cách làm từng đoạn ưu tiên như đề xuất với đường sắt cao tốc.

NB