(PL)- Ngày 5-7, Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận cho biết đang phối hợp với Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai xử lý triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường trên sông Giêng.

Được biết, tại đoạn sông thượng nguồn thuộc địa phận Đồng Nai hiện có nhà máy sản xuất cồn ethanol của Công ty TNHH Tùng Lâm. Từ năm 2009 đến nay, nhà máy này liên tục xả thải gây ô nhiễm trầm trọng nguồn nước trên sông Giêng, đoạn chảy qua tỉnh Bình Thuận. Sau khi nhận phản ánh của tỉnh Bình Thuận, Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai đã có văn bản yêu cầu Công ty TNHH Tùng Lâm ngưng sản xuất.

PHƯƠNG NAM