UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có văn bản chỉ đạo về việc phê bình một số địa phương chưa thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, thời gian qua, hầu hết cơ quan, đơn vị, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đã nghiêm túc thực hiện việc giãn cách xã hội nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm. UBND tỉnh đánh giá cao và biểu dương ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng chung tay phòng, chống dịch COVID-19.

Tuy nhiên, những ngày gần đây, một số địa phương buông lỏng quản lý, người dân có phần lơ là, chủ quan trong việc chấp hành các quy định về giãn cách xã hội.

Cụ thể, có hiện tượng người dân ngồi gần ăn uống, tụ tập nói chuyện theo nhóm, các hàng quán ăn uống mở cửa phục vụ khách tại chỗ, tình trạng mê tín dị đoan, tụ tập đông người cúng kiếng… xảy ra trên các địa bàn TP Cao Lãnh, thị xã Hồng Ngự, huyện Lai Vung, Lấp Vò, Cao Lãnh, Tháp Mười.

Do đó, UBND tỉnh chỉ đạo phê bình chủ tịch UBND sáu địa phương này. Đồng thời giao UBND các địa phương trên tổ chức kiểm điểm, xử lý kỷ luật các tập thể, cá nhân chưa làm hết trách nhiệm, để xảy ra tình trạng trên, báo cáo kết quả kiểm điểm, xử lý kỷ luật về UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan truyền thông và người dân tiếp tục theo dõi, giám sát, phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở để cấp thẩm quyền chấn chỉnh và xử lý kịp thời.