Ngày 12-9, nguồn tin của PLO cho biết Thanh tra tỉnh Đồng Tháp đã có kết luận thanh tra về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thuê đất, quản lý, sử dụng đất thuê của Công ty Cổ phần Docimexco và Công ty Cổ phần Docifish (nay là Công ty Cổ phần thủy sản Hùng Hậu) và các tổ chức, cá nhân có liên quan tại TP Sa Đéc và huyện Cao Lãnh.

Đồng Tháp: Tự giảm giá thuê đất cho DN gây thất thu ngân sách - ảnh 1
TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: HD

Qua thanh tra, cho thấy Công ty Docimexco và Công ty Hùng Hậu đã sử dụng đất đúng mục đích và nộp tiền thuê đất đầy đủ. Tuy nhiên hai công ty này đã chuyển nhượng tài sản trên đất thuê cho công ty khác nhưng chưa xác lập thủ tục thay đổi pháp nhân thuê đất theo quy định. 

Đối với Công tác quản lý nhà nước đối với đất thuế của Sở TNMT thì đơn vị đã thực hiện trình tự, thủ tục cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cơ bản đúng quy định.

Tuy nhiên đơn vị cũng có hạn chế khi chưa tham mưu UBND tỉnh thực hiện các thủ tục thu hồi diện tích 50.000 m2 của Công ty Docifish theo kiến nghị của Thanh tra Sở TNMT từ năm 2015. Cạnh đó, công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra giữa Sở TNMT với UBND huyện Cao Lãnh và TP Sa Đéc thực đối với phần đất thuê của hai công ty chưa chặt chẽ, dẫn đến việc tự ý chuyển nhượng giữa các công ty nhưng chưa được phát hiện, xử lý kịp thời. 

Thanh tra còn phát hiện có việc điều chỉnh giảm đơn giá cho thuê đất không phù hợp với quy định.

Cụ thể, các đơn vị đã điều chỉnh giảm đơn giá thuê đất đối với diện tích 200.000 m2 của Công ty Docimexco từ 1.740 đồng/m2/năm xuống còn 360 đồng/m2/năm; giảm giá diện tích hơn 98.240 m2 của Công ty Docifish từ 5.110 đồng/m2/năm và 2.170 đồng/m2/năm xuống còn 770 đồng/m2/năm.

Việc điều chỉnh giá cho thuê cũng chưa phù hợp với giá đất thực tế của thị trường tại thời điểm xác định giá đất, để kéo dài, làm thất thu ngân sách nhà nước mà chưa báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến điều chỉnh kịp thời. Trách nhiệm chính thuộc Cục thuế Tỉnh, Sở Tài chính, Sở TNMT và UBND địa phương.

Từ đó, Thanh tra kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp giao Sở TNMT phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát thực tế, tham mưu tỉnh điều chỉnh đơn giá thuê đất đối với phần đất thuê trên và tham mưu, đề xuất đối với tiền thuê đất nộp thuế thừa cho 2 công ty.

Đồng thời, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý theo quy định đối với các tập thể, cá nhân chậm tham mưu, đề xuất thu hồi diện tích 50.000 m2.