(PL)- Ngày 4-5, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Luật sư (LĐLS) Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh đã tiếp đại diện của gần 100 luật sư trên cả nước kiến nghị về Điều 6 của dự thảo Điều lệ LĐLS Việt Nam.

Các luật sư ký tên vào bản kiến nghị cho rằng nhiệm kỳ đại hội năm năm một lần là quá dài, cần phải rút ngắn thời gian xuống còn ba năm. Theo họ, việc rút ngắn thời gian đại hội cũng sẽ giúp tăng năng lượng cho LĐLS. Đặc biệt, sự thay đổi này phù hợp với chủ trương cải cách tư pháp đang được tiến hành, đòi hỏi giới luật sư phải thích ứng bằng những động thái cụ thể. Điều này cũng tạo cơ hội cho nhiều luật sư có năng lực cống hiến vào công việc chung của LĐLS và giới luật sư; việc bầu các chức danh chủ chốt của LĐLS Việt Nam cũng sẽ bớt nặng nề...

Phó Chủ tịch LĐLS Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh cho biết sẽ tiếp thu kiến nghị này và trình ra Ban Thường vụ, cũng như Hội đồng Luật sư toàn quốc để xin ý kiến rồi có văn bản cụ thể trả lời.

CHÂN LUẬN