(PL)- Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo khẩn nội dung chỉ đạo của Phó Chủ tịch Lê Văn Khoa liên quan đến tình hình nợ lương người lao động tại các công ty dịch vụ công ích trên địa bàn TP.

Phó chủ tịch UBND TP yêu cầu Sở TN&MT, Sở Tài chính, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị phối hợp với UBND các quận, huyện có liên quan giải trình nguyên nhân để nợ lương người lao động tại một số công ty dịch vụ công ích cấp quận, huyện. Ông Khoa cũng yêu cầu xác định trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng này.

Ngoài ra, Sở TN&MT được giao phối hợp với Sở LĐ-TB&XH, Sở Tài chính sớm trình UBND TP phê duyệt đơn giá thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt từ năm 2014 đến 2016 làm cơ sở giải quyết các vấn đề nợ lương người lao động trước ngày 25-7. Các đơn vị này cũng được yêu cầu thanh toán 50% còn lại của kinh phí thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt bốn tháng đầu năm 2017 cho Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.

Trước đó, một số công ty dịch vụ công ích đã đề nghị sớm giải quyết việc chưa được các cơ quan chức năng của TP thanh toán tiền thu gom, quét dọn, vận chuyển rác trong một thời gian dài.

T.LÂM