Giới hạn số lượng cấp tướng trong lực lượng công an
(PLO)- Sáng 11-12, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố sáu luật vừa được Quốc hội thông qua, trong số đó có Luật Công an nhân dân.

Tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn cho hay Luật Công an nhân dân 2018, gồm bảy chương với 46 điều, đã thể chế hóa được quan điểm, chủ trương của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Giới hạn số lượng cấp tướng trong lực lượng công an - ảnh 1
Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn

Một trong những nội dung đáng chú ý, luật đã quy định về thời hạn thăng mỗi bậc hàm cấp tướng tối thiểu là bốn năm. Đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ bị giáng cấp bậc hàm, sau một năm kể từ ngày bị giáng cấp bậc hàm, nếu tiến bộ thì được xét thăng cấp bậc hàm.

Tuổi của sĩ quan được xét thăng cấp bậc hàm từ đại tá lên thiếu tướng không quá 57 tuổi; trường hợp cao hơn khi có yêu cầu theo quyết định của Chủ tịch nước.

Ngoài ra, Điều 24 quy định về chức vụ, chức danh của sĩ quan CAND đã không còn chức danh “tổng cục trưởng”. Các chức danh trong lực lượng công an nhân dân gồm: Bộ trưởng Bộ Công an; cục trưởng, tư lệnh; giám đốc công an tỉnh, thành trực thuộc trung ương; trưởng phòng, trưởng công an cấp huyện, trung đoàn trưởng; đội trưởng, trưởng công an cấp xã, tiểu đoàn trưởng; đại đội trưởng; trung đội trưởng; tiểu đội trưởng. Các chức vụ tương đương với các chức danh trên do bộ trưởng Bộ Công an quy định.

Cạnh đó, Điều 25 của luật cũng quy định về cấp bập hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan CAND gồm có: Đại tướng là Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng là Thứ trưởng Bộ Công an nhưng số lượng không quá sáu người.

Luật quy định rõ cấp bậc hàm trung tướng không quá 35 người; cấp bậc hàm thiếu tướng không quá 157. Đối với cấp bậc hàm thiếu tướng có giám đốc công an tỉnh, thành trực thuộc trung ương ở đơn vị hành chính cấp tỉnh loại 1 nhưng không quá 11 người; phó giám đốc Công an TP Hà Nội, TP.CM nhưng không quá ba người mỗi đơn vị.

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2019. Riêng các quy định về cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng; phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm cấp tướng; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức các chức vụ có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng có hiệu lực thi hành từ ngày 11-1-2019.

ĐỨC MINH