(PL)- UBND TP.HCM đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP chủ trì nghiên cứu, đề xuất với Thành ủy xem xét, có chủ trương đối với đề nghị của Bộ tư lệnh Hải quân về việc hỗ trợ xây dựng bệnh xá trên đảo Nam Yết.

Trong những năm qua, Ủy ban MTTQ TP đã chủ trì triển khai hiệu quả công tác “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”.

Ngày 23-5, Bộ tư lệnh Hải quân gửi công văn đến Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP.HCM đề nghị hỗ trợ xây dựng bệnh xá trên đảo Nam Yết.

KIM PHỤNG