Thủ tướng vừa ký quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư. Theo quyết định, tổng mức đầu tư của dự án sau thuế là hơn 3.085 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, thời gian thực hiện từ năm 2018-2021.

Chủ đầu tư dự án là Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an. Mục tiêu nhằm xây dựng CSDL quốc gia về dân cư thống nhất trên toàn quốc, tập hợp thông tin cơ bản của tất cả công dân Việt Nam được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin để phục vụ quản lý nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Về quy mô, nội dung đầu tư, việc xây dựng hệ thống CSDL quốc gia về dân cư thống nhất trên toàn quốc, được triển khai và quản lý tập trung tại Bộ Công an, bao gồm: Đầu tư hạ tầng kỹ thuật; thuê hạ tầng truyền dẫn…

Thủ tướng giao Bộ Công an khẩn trương thực hiện các quy trình quyết định đầu tư và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án theo quy định, đạt mục tiêu; bảo đảm nguồn vốn được sử dụng theo tiến độ, đúng mục đích, hiệu quả và minh bạch.

Trong quá trình thiết kế chi tiết, Bộ Công an thực hiện rà soát, tận dụng các nền tảng kỹ thuật công nghệ, hạ tầng dùng chung, cập nhật các chính sách, đơn giá để điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án CSDL quốc gia về dân cư.

Ngoài ra, Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí đủ vốn còn lại của dự án trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. UBND các tỉnh, TP chỉ đạo các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan tổ chức thu thập, cập nhật và khai thác thông tin trong CSDL quốc gia về dân cư.

Hoàn thành trước ngày 30-4-2021

Trước đó, tại hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện dự án CSDL quốc gia về dân cư, Bộ Công an cho biết công an các đơn vị, địa phương đã thực hiện quét được khoảng 80 triệu phiếu thu thập thông tin dân cư tại 59/63 tỉnh, TP trên cả nước (một số địa phương còn lại sẽ thực hiện chuyển đổi, đồng bộ dữ liệu).

Bộ Công an cũng đã ban hành kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện dự án, phấn đấu cơ bản hoàn thành việc xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp số định danh cho công dân trước ngày 1-12-2020; hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 30-4-2021.