(PLO)- Kế toán, thủ quỹ Văn phòng Huyện ủy Tuy An (Phú Yên) đã thông đồng lập phiếu chi để thanh toán hai lần rồi rút tiền nhà nước sử dụng cá nhân.
Chiều 1-10, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tuy An (Phú Yên) cho biết cơ quan này đã ra quyết định kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Vũ Duy Luân (kế toán) và bà Thiều Thị Thu Viên (thủ quỹ Văn phòng Huyện ủy Tuy An); đồng thời kiến nghị xử lý về mặt chính quyền đối với hai cán bộ này theo quy định pháp luật.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tuy An, ông Luân và bà Viên đã thông đồng lâp phiếu chi thanh toán hai lần tiền chi tham quan, tiền chi chính sách cán bộ hơn 176 triệu đồng rồi rút công quỹ sử dụng cá nhân. Ngoài ra, hai cán bộ này đã có hành vi vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tài chính, riêng bà Viên đã lấy tiền của Huyện ủy cho ứng vô nguyên tắc hơn 156 triệu đồng.

T.LỘC