Bộ VH-TT&DL ngày 25-6 cho biết vừa có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị xin tiếp tục cấp vốn cho dự án xây dựng tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (ở Quảng Nam).

Theo Bộ VH-TT&DL, tượng đài này là công trình văn hóa cấp quốc gia, đã được phê duyệt với tổng mức đầu tư là 411 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2013. Ngày 18-1-2012, Thủ tướng đã có Quyết định số 102 đồng ý hỗ trợ 250 tỉ đồng từ ngân sách Nhà nước để xây dựng tượng đài. Tuy nhiên, tới nay, UBND tỉnh Quảng Nam mới được cấp 50 tỉ đồng hỗ trợ.

Việc xây dựng tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng được triển khai vào năm 2008 với kinh phí dự kiến ban đầu là 51 tỉ đồng. Sau một số lần điều chỉnh, UBND tỉnh Quảng Nam đã quyết định thay đổi kích thước và quy mô của cụm tượng đài này ở mức lớn hơn với tổng số vốn đầu tư là 411 tỉ đồng. Vào cuối năm 2011, sau một số ý kiến trái chiều từ dư luận, việc xây dựng cụm tượng đài này đã phải tạm dừng.

PL