‘Không có giám sát, không thể chống tham nhũng’
(PL)- Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã nhấn mạnh như thế tại hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TP sáng 11-1.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nhân nêu hai giải pháp không tốn tiền nhưng hiệu quả. Đó là TP đã xây dựng được quy định về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến các tập thể và cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đây là công cụ mới để xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm. Ông Nhân đề nghị ngành tuyên giáo phải triển khai tốt quy định này, đặc biệt là phát huy báo chí trong tiếp nhận thông tin từ dư luận xã hội, từ quần chúng nhân dân.

Một cơ chế khác cũng được ông Nguyễn Thiện Nhân nêu ra là trong năm nay sẽ triển khai trong toàn hệ thống đảng và chính quyền TP về ghi nhận sự hài lòng của người dân về vận hành của chính quyền các cấp làm cơ sở đánh giá người đứng đầu. Ông Nhân cho biết HĐND sẽ có phiên họp chuyên đề về vấn đề này và hứa hẹn sẽ tạo sự đột phá trong năm nay.

Bí thư Thành ủy đề nghị ngành tuyên giáo TP quan tâm đến việc giám sát của nhân dân và doanh nghiệp. “Một hệ thống chính quyền không thể nào tự giám sát mình được, ngay cả hệ thống Đảng cũng không có cách nào tự giám sát mình cả. Không có giám sát thì không thể nào chống tham nhũng được. Không có giám sát thì không thể nào cải cách hành chính được. Đảng cũng cần tăng cường kiểm tra, giám sát” - ông Nhân nói.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Thân Thị Thư cho hay trong năm 2018 ngành tuyên giáo TP sẽ tập trung thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó có việc nâng cao tính dự báo, chủ động tham mưu thực hiện hiệu quả công tác tuyên giáo; đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo theo hướng chủ động, tích cực, thuyết phục và hiệu quả, đồng thời tích cực tham mưu giải quyết những vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn. “Công tác tuyên giáo phải mang tính chiến đấu và thuyết phục cao” - bà Thư nhấn mạnh.

TÁ LÂM