Bộ trưởng cho rằng công khai minh bạch giá điện, xăng dầu sẽ tạo điều kiện cho người tiêu dùng giám sát các đơn vị sản xuất điện và xăng dầu cũng như cơ quan quản lý nhà nước.

Tất cả sản phẩm trên cần phải được công khai minh bạch càng chi tiết càng tốt, đồng thời tạo điều kiện cho người dân tiếp cận đầy đủ, khách quan tình hình sản xuất kinh doanh của ngành điện, xăng dầu. Và đặc biệt là biết được vì sao phải mua điện, mua xăng dầu với giá đó?

Bộ trưởng đánh giá thời gian qua công tác kiểm tra, giám sát hoạt động ngành điện, xăng dầu làm chưa có hệ thống, chưa liên tục, nhiều nội dung cũng chưa được công bố đầy đủ.

Về cung ứng điện mùa khô năm 2014, ông cho biết hệ thống điện đang được vận hành trạng thái tốt. Bình quân hiện nay hệ số dự phòng khoảng 20% trên tổng nhu cầu điện. Như vậy trong tình hình bình thường, khi nhu cầu điện tăng bình quân chừng 10%-11%, ngành điện hoàn toàn có khả năng đáp ứng nhu cầu điện năm 2014 và kể cả năm 2015.

         TRÀ PHƯƠNG