Nghị quyết 16 tập trung vào các vấn đề lớn liên quan đến việc xử lý quy hoạch “treo” và dự án treo ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Theo báo cáo của UBND TP, cho đến thời điểm này, 171 dự án “treo” không còn khả năng thực hiện, đã có 130 dự án TP ký quyết định thu hồi. Số còn lại sẽ xử lý xong từ nay đến cuối tháng 6. 1.085 dự án còn lại đã bồi thường trên 50% vẫn được tiếp tục xem xét cho tiếp tục thực hiện với những ràng buộc về thời gian, tiến độ thực hiện. Liên quan đến công tác lập quy hoạch 1/2.000, TP còn 287/629 đồ án phải hoàn thiện, TP hứa với HĐND TP sẽ hoàn thành trong ba tháng tới (trước 30-9).

Thường trực HĐND ghi nhận những nỗ lực của TP trong việc giải quyết bài toán quy hoạch, dự án “treo”. Tuy nhiên, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm cũng lưu ý TP cần đặc biệt quan tâm đến các chính sách cũng như quyền lợi của người dân trong vùng quy hoạch “treo”. “Không vì sự phát triển của TP mà đẩy cái khó cho người dân” - bà Tâm nhấn mạnh.

VIỆT HOA