(PLO)- Nữ giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang được cho là có nhiều sai phạm trong công tác.

Ngày 14-5, nguồn tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang cho biết đơn vị vừa có đề nghị kỷ luật đối với bà Nguyễn Duy Linh Thảo, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang, vì có thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm Điều lệ đảng viên, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan.

Cụ thể, bà Thảo quản lý, điều hành công việc ở đơn vị không dân chủ, áp đặt. Không quản lý chặt chẽ hồ sơ, sổ họp của chi ủy, chi bộ và cơ quan, nhiều nội dung thể hiện trong biên bản bị thay đổi, không đúng như cuộc họp.

Bà Thảo đã ban hành một số quy định có nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của công chức, viên chức và người lao động nhưng không lấy ý kiến đóng góp dân chủ, công khai. Bà đồng thuận cùng tập thể đề nghị xem xét, xử lý vi phạm liên quan đến tư cách của cán bộ cơ quan khác với nhiều lý do chưa được kiểm chứng, kết luận của cơ quan có thẩm quyền. Từ đó cho thấy sự thiếu dân chủ trong công tác tổ chức, cán bộ.

Nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ, viên chức hằng năm chưa đảm bảo dân chủ, khách quan để đơn vị xảy ra biểu hiện vận động. Việc bổ nhiệm bảy trưởng, phó phòng năm 2017 còn thiếu các thủ tục và bổ nhiệm chánh văn phòng chưa đủ tiêu chuẩn về ngoại ngữ.

Việc bà miễn nhiệm bốn trưởng, phó phòng qua sắp xếp lại cơ cấu tổ chức nhưng không xem xét bảo lưu phụ cấp chức vụ. Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động xác định thời hạn 12 tháng đối với hai trường hợp và không thông báo cho người lao động biết trước. Bổ nhiệm viên chức quản lý, giữ chức vụ trưởng phòng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện.

Bên cạnh đó, việc công khai thu-chi tài chính định kỳ chưa được cụ thể, công khai, minh bạch, rõ ràng, nhất là các khoản chi tiết kiệm, thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Ngoài ra Ủy ban Kiểm tra xác định bà Thảo đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, tổ chức sinh hoạt đảng, gây mất đoàn kết nội bộ. Lãnh đạo chi bộ thực hiện chưa đúng quy chế làm việc, không xây dựng nghị quyết năm 2017, không tổng kết công tác năm.

Không ghi biên bản trong các cuộc họp chi ủy, ban giám đốc để trao đổi, quyết định những nội dung quan trọng về quản lý tài chính, công tác cán bộ. Việc phân loại đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016, có hai đồng chí chưa đạt trên 2/3 đảng viên chính thức bỏ phiếu tán thành nhưng chi bộ vẫn công nhận đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bà Thảo cũng ký quyết định và thông báo kết quả kiểm tra, giám sát của ban thanh tra nhân dân không đúng thẩm quyền. Công bố quyết định kỷ luật hai đảng viên nhưng không thông tin cho đảng viên biết quyền khiếu nại khi không đồng ý hình thức kỷ luật.

Trong năm 2016, bà đề nghị Ban Thi đua khen thưởng tỉnh xét đạt nhất cụm, trong khi có nhiều khuyết điểm theo Kết luận số 04/KL-TTr, ngày 12-5-2016 của chánh Thanh tra tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý thu-chi tài chính, ngân sách và các nguồn thu, chi khác (từ năm 2013-2015) có sai phạm, đề nghị rút kinh nghiệm đối với tập thể và từng cá nhân ban giám đốc, tập thể các phòng chuyên môn trực thuộc, cá nhân chánh văn phòng kiêm kế toán trưởng và miễn nhiệm một viên chức chánh văn phòng do năm 2016 tiếp tục có nhiều sai phạm.

Từ những sai soát trên, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy những khuyết điểm, vi phạm của bà Thảo trên đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

HẢI DƯƠNG