(PL)- Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam ngày 25-3 cho biết vừa đề nghị liên Bộ GTVT, Bộ Tài chính xin hỗ trợ số tiền trên để triển khai thực hiện nâng cấp, cải tạo, sửa chữa 291 đường ngang tại các tuyến đường sắt có nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, bình quân gần 2 km đường sắt chính tuyến có một đường ngang qua. Trong đó 651 đường ngang có người gác, 310 đường ngang có cảnh báo tự động, 555 đường ngang cấp ba có biển báo. Bên cạnh đó còn tồn tại hơn 4.200 đường ngang mở tự phát.

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết trang thiết bị tại các đường ngang có gác hiện đã lạc hậu, phòng vệ đường ngang chủ yếu dùng nhân công. Ngoài ra, kinh phí hạn hẹp nên việc đầu tư các đường ngang có lắp thiết bị tự động đóng chắn và cảnh báo tự động rất hạn chế. Nhiều đường ngang khi mới thành lập thì đủ tiêu chuẩn không phải tổ chức người gác nhưng giờ thì không đáp ứng được yêu cầu…

VIẾT LONG