Trong đó, bộ này đề xuất kéo dài thời hạn trả nợ đối với khách hàng là hộ gia đình, cá nhân 10-15 năm; cho các hộ dân, cán bộ, công chức, viên chức tại các đô thị đã có đất ở nhưng khó khăn về nhà ở được vay tiền để xây mới hoặc sửa chữa nhà ở, tổng số vốn vay không vượt quá 840 triệu đồng.

Bộ Xây dựng cũng kiến nghị cho vay đối với hộ gia đình, cá nhân tại đô thị mua nhà ở thương mại riêng lẻ có tổng giá trị hợp đồng cả nhà và đất không quá 1,05 tỉ đồng mà không khống chế về diện tích và đơn giá như hiện nay. Đặc biệt, kiến nghị không cấp phép đầu tư mới đối với các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị mới trong năm 2014, trừ các dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại có diện tích dưới 70 m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2 và dự án cải tạo nhà chung cư cũ. Trường hợp đặc biệt, các địa phương phải báo cáo với Bộ Xây dựng để xem xét, thẩm định trước khi trình Thủ tướng quyết định.

HOÀNG VÂN