Ông Nguyễn Quốc Việt, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng BCĐ Tây Nam bộ, bị kỷ luật cảnh cáo, nói: “Hiện tôi chưa thể có ý kiến vì chưa được triển khai thông báo kết luận kỳ họp cũng như quyết định kỷ luật”. Ông Việt cũng cho hay khi nào nhận quyết định sẽ đề đạt ý kiến của mình chung quanh quyết định của UBKT Trung ương đối với trường hợp của ông.

Trước đó, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khai trừ đối với ông Nguyễn Thanh Hải và bà Lê Thị Thu Hằng; kỷ luật cảnh cáo đối với các ông Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Văn Út và kỷ luật khiển trách đối với bà Sơn Thị Quanh Ni. UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Phong Quang, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực, nguyên Thủ trưởng Cơ quan Thường trực BCĐ…