Ngày 19-11, tin từ Văn phòng Chính phủ cho biết ông Nguyễn Cao Lục, Phó Chánh Văn phòng Chính phủ, vừa ký công văn truyền đạt ý kiến Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng gửi các bộ TN&MT, Công Thương, Xây dựng, KH&CN cùng UBND các tỉnh, TP liên quan đến việc xử lý tro, xỉ.


Bãi tro, xỉ của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 sắp quá tải.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND các địa phương liên quan chủ động lập kế hoạch sử dụng tro, xỉ từ nhiệt điện vào mục đích san lấp mặt bằng và sử dụng vào các mục đích phù hợp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ môi trường.

Đối với báo cáo của Bộ Công Thương về công tác bảo vệ môi trường và tình hình xử lý, tiêu thụ tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ Công Thương, TN&MT, Xây dựng, KH&CN, UBND tỉnh Bình Thuận khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Nhiệm vụ này thể hiện tại kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về vấn đề xử lý tro, xỉ của các dự án nhà máy điện thuộc Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân tại Thông báo số 380/TB-VPCP ngày 28-9-2018 của Văn phòng Chính phủ.

Bộ Xây dựng khẩn trương thực hiện nhiệm vụ rà soát, đánh giá toàn diện quá trình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung. Cụ thể, thực hiện theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây dựng không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung và đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quản lý nhà nước nhằm thúc đẩy thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung có hiệu quả.