Một loạt cơ chế đặc thù cho Đà Nẵng
(PLO)- Đà Nẵng được vay vốn đầu tư trong nước thông qua các hình thức phát hành trái phiếu chính quyền địa phương.

Ngày 3-11, Văn phòng Chính phủ cho biết Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với TP Đà Nẵng.

Theo đó, cơ chế đặc thù này nhằm thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững kinh tế-xã hội của TP; tạo điều kiện để Đà Nẵng phát huy được những lợi thế trở thành một trong những đô thị lớn của cả nước.

Là trung tâm kinh tế-xã hội lớn với vai trò là trung tâm công nghiệp, thương mại và dịch vụ của miền Trung vào năm 2020. Tạo động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của các tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Theo Văn phòng Chính phủ, việc phân cấp quản lý phải gắn với tăng cường trách nhiệm của HĐND và UBND TP. Đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của TP trong việc thực hiện những mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Một loạt cơ chế đặc thù cho Đà Nẵng - ảnh 1
Chính phủ đã chấp thuận cho Đà Nẵng một số cơ chế đặc thù. Ảnh: LÊ PHI

Theo cơ chế đặc thù này, Đà Nẵng được vay vốn đầu tư trong nước thông qua các hình thức phát hành trái phiếu chính quyền địa phương và các hình thức huy động khác theo quy định của pháp luật; vay lại từ nguồn Chính phủ vay về cho ngân sách địa phương vay lại.

Mức dư nợ vay (bao gồm vay trong nước từ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay lại từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại và các khoản vay trong nước khác theo quy định của pháp luật) của ngân sách TP không vượt quá 40% số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp và nằm trong mức bội chi ngân sách nhà nước hằng năm được Quốc hội quyết định.

Chính phủ ưu tiên hỗ trợ một phần vốn từ ngân sách trung ương cho ngân sách TP để tham gia thực hiện các dự án theo hình thức hợp tác công-tư (PPP) mang tính chất liên vùng; ưu tiên bố trí đủ vốn bổ sung có mục tiêu cho ngân sách TP để thực hiện các dự án phát triển kinh tế-xã hội của TP và các dự án mang tính chất khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Ngoài ra, Chính phủ ưu tiên huy động vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho TP để thực hiện những dự án đầu tư hạ tầng quan trọng thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách. Ưu tiên bố trí vốn vay ưu đãi theo phương thức cho địa phương vay lại để thực hiện các dự án PPP trên địa bàn TP…

Một loạt cơ chế đặc thù cho Đà Nẵng - ảnh 2
Từ đây Đà Nẵng sẽ có thêm nguồn lực và động lực để trở thành đầu tàu của khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Ảnh: LÊ PHI

UBND TP được phê duyệt danh mục dự án, quyết định tiếp nhận các khoản viện trợ (ODA, phi chính phủ nước ngoài) không hoàn lại đối với các dự án, chương trình dự án không phụ thuộc vào quy mô viện trợ…

Cơ chế đặc thù của Chính phủ cũng cho hay ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho Đà Nẵng 70% số tăng thu so với dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương (không kể khoản thu: Thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu; các khoản hạch toán ghi thu, ghi chi…)...

Căn cứ tổng số vượt thu ngân sách trung ương và cân đối chung, Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định mức bổ sung có mục tiêu cho TP theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 và cơ chế đặc thù của Đà Nẵng.

Chính phủ cũng yêu cầu, số bổ sung có mục tiêu từ nguồn tăng thu phải ưu tiên thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản; đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng; đầu tư Khu công nghệ cao TP Đà Nẵng... UBND TP báo cáo HĐND quyết định mức vốn cụ thể.

Năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới, Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan đề xuất trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định ổn định tỉ lệ điều tiết cho ngân sách TP để đảm bảo nguồn lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội và các dự án mang tính chất khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Đà Nẵng được thực hiện cơ chế hỗ trợ một phần lãi suất cho các tổ chức, cá nhân khi vay vốn để đầu tư các dự án phát triển kinh tế-xã hội quan trọng có khả năng thu hồi vốn trong phạm vi và khả năng của ngân sách TP.

Ngoài ra, cơ chế đặc thù của Chính phủ cũng cho Đà Nẵng được bán nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo hình thức thu tiền một lần để tái đầu tư xây dựng nhà ở xã hội khác trên địa bàn.

LÊ PHI