Chiều 1-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra phiên trù bị tại Trường Chính trị tỉnh Bình Phước.

Đại hội sẽ diễn ra từ 1 đến 3-10, với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”.

Ngày mai, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước chính thức khai mạc - ảnh 1
Đại hội có sự tham gia của 350 đại biểu chính thức. Ảnh: KD

Tham dự phiên trù bị có 350 đại biểu chính thức được triệu tập, đại diện cho gần 37.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Bình Phước.

Tại phiên trù bị, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 15 người; bầu Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội; thông qua chương trình, quy chế làm việc, nội quy đại hội và quán triệt một số nội dung quy chế bầu cử trong Đảng. 

Đại hội cũng thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Sáng mai (2-10), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, chính thức khai mạc với chủ đề “Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy truyền thống cách mạng và sức mạnh đoàn kết toàn dân; tập trung phát triển kinh tế và chăm lo đời sống nhân dân, giữ vững ổn định xã hội và quốc phòng - an ninh”.

Kết thúc phiên trù bị, các đại biểu đã tham gia Lễ trồng cây nhớ ơn Bác tại vành đai hồ Suối Cam.