Ngưng miễn phí cấp mới căn cước công dân
(PLO)- Công dân đủ 14 tuổi trở lên khi được cấp mới căn cước công dân sẽ phải đóng 70.000 đồng.

Bộ Tài chính vừa đăng tải công khai dự thảo thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp căn cước công dân (CCCD). Nếu được thông qua, thông tư này sẽ thay thế Thông tư 170/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí CCCD.

Theo dự thảo thông tư, thay vì được miễn phí khi cấp mới CCCD như quy định hiện hành thì nhiều đối tượng công dân sẽ phải nộp phí.

Ngưng miễn phí cấp mới căn cước công dân - ảnh 1
Các cán bộ làm công tác cấp CCCD. Ảnh: TUYẾN PHAN

Cụ thể, công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên khi làm thủ tục cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại CCCD phải nộp lệ phí cấp CCCD như sau: cấp mới, cấp lại: 70.000 đồng/thẻ; đổi: 50.000 đồng/thẻ.

Công dân thường trú các xã, thị trấn miền núi; các xã biên giới; các huyện đảo nộp lệ phí CCCD bằng 50% mức thu quy định trên. Trường hợp đổi thẻ khi có sai sót về thông tin do lỗi của cơ quan quản lý thì không phải nộp lệ phí.

Như vậy, so với Thông tư 170/2015, dự thảo thông tư đã bỏ đi hai trường hợp được miễn lệ phí gồm công dân từ đủ 14 tuổi trở lên làm thủ tục cấp thẻ lần đầu và đổi thẻ khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi. Điều này đồng nghĩa với việc công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên khi làm thủ tục cấp, đổi CCCD đều phải nộp phí.

Dự thảo thông tư cũng nêu rõ những trường hợp được miễn lệ phí như công dân đã được cấp CMND chín số và CMND 12 số nay chuyển sang cấp CCCD theo Luật CCCD, đổi CCCD khi Nhà nước quy định thay đổi địa giới hành chính...

TUYẾN PHAN