Bộ đã lập biên bảnxử phạt 24 cơ sở, tổng số tiền phạt trên 6 tỉ đồng. Hiện còn 87 cơ sở đã quá thời hạn xử lý ô nhiễm triệt để, 55 cơ sở chưa hoàn thành. Theo ông Hoàng Văn Thức, Chánh Văn phòng Tổng cục Môi trường, một số cơ sở công ích cố tình không chấp hành nộp phạt.

Bộ TN&MT đưa ra giải pháp năm 2015 sẽ xử lý nghiêm các trường hợp cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cố tình chây ì, không đầu tư thực hiện xử lý ô nhiễm môi trường.

HOÀNG VÂN