Không bố trí các dự án xây dựng vào hành lang an toàn dọc sông Nhuệ.

“Việc xử lý đối với nhà cao tầng trong TP thời gian tới cần làm chặt chẽ, nghiêm túc theo nguyên tắc tuân thủ quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị, điều kiện hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong khu vực…”. Đó là nội dung trong thông báo ý kiến của Thủ tướng về xây nhà cao tầng trong bốn quận nội thành TP Hà Nội và việc xử lý các dự án nằm trong vành đai xanh sông Nhuệ ngày 19-7.

Theo thông báo, Thủ tướng chỉ đạo đối với các dự án xây nhà cao tầng đã được cấp phép trước ngày 9-12-2009 (ngày ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng liên quan đến nhà cao tầng ở Hà Nội) sẽ được tiếp tục triển khai. Đối với các dự án đã được TP chấp thuận chủ trương đầu tư và phê duyệt quy hoạch trước ngày 9-12-2009, Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND TP xem xét, quyết định. Đối với các dự án có ảnh hưởng lớn đến quy hoạch Hà Nội mở rộng, Thủ tướng giao chủ tịch UBND TP Hà Nội nghiên cứu, thỏa thuận với chủ đầu tư xác định phương án chuyển đổi phù hợp. Trong đó, khuyến khích việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho các nhu cầu công cộng như công viên, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật nhằm giảm ách tắc giao thông, nâng cao chất lượng sống đô thị.

Đối với các dự án nằm trong vành đai sông Nhuệ, Thủ tướng chỉ đạo: Với những vùng đất nông nghiệp, đất cây xanh hành lang an toàn dọc sông Nhuệ chưa có công trình xây dựng, giao UBND TP Hà Nội khoanh vùng quản lý, ưu tiên xây dựng hệ thống công viên cây xanh, không bố trí các dự án xây dựng vào quỹ đất này. Còn khu vực làng xóm, di tích, cơ quan… đang tồn tại trên khu vực vành đai xanh sông Nhuệ phải được kiểm soát chặt chẽ theo hướng thấp tầng và mật độ xây dựng thấp.

Trong vành đai sông Nhuệ, với các dự án đầu tư đã được Thủ tướng cho phép và các dự án đã thực hiện nghĩa vụ tài chính, được giao đất, giải phóng mặt bằng, giao chủ tịch UBND TP hướng dẫn các nhà đầu tư thực hiện đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung Hà Nội mở rộng. Các dự án này được xây dựng theo hướng thấp tầng, giảm mật độ xây dựng, tăng tỉ lệ cây xanh. Trường hợp không phù hợp thì thống nhất với nhà đầu tư chuyển đổi sang khu vực khác, dành đất cho việc phát triển vành đai xanh nhưng vẫn đảm bảo lợi ích của nhà đầu tư.

HOÀNG VÂN