UBND TP.HCM vừa có công văn gửi Thanh tra TP.HCM và chủ tịch UBND huyện Bình Chánh về việc thi hành Kết luận thanh tra số 51 ngày 22-12-2016 của Thanh tra TP.HCM liên quan đến dự án Khu công viên vui chơi giải trí đa năng Park City (Khu đô thị mới Nam TP, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh).

Nhiều người bị kiểm điểm vì sai phạm ở dự án Park City - ảnh 1
Một góc dự án Park City.

Cụ thể, UBND TP.HCM giao chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan đã chậm thực hiện các nội dung nêu tại Kết luận thanh tra số 51. “Khẩn trương thực hiện dứt điểm các nội dung đã được chỉ đạo xử lý và báo cáo kết quả cho UBND TP trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn này” - UBND TP nêu rõ.

Trước đó, tháng 6-2016, UBND TP.HCM giao Thanh tra TP thanh tra toàn diện dự án các công trình xây dựng không phép tại Khu công viên vui chơi giải trí đa năng Park City.
Theo báo cáo của Thanh tra TP, sau hơn hai năm thực hiện chỉ đạo của UBND TP, về nội dung chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng xử lý các công trình xây dựng không phép, UBND huyện Bình Chánh chưa thực hiện xong do UBND xã Bình Hưng chưa xử lý dứt điểm các công trình xây dựng không phép trong dự án Park City.
Liên quan đến nội dung phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân có sai phạm, thiếu sót nêu tại kết luận thanh tra, UBND huyện Bình Chánh cũng chưa thực hiện xong và chưa cung cấp hồ sơ liên quan.
Cụ thể, đối với việc kiểm điểm trách nhiệm chủ tịch UBND huyện Bình Chánh (theo từng thời kỳ có liên quan), UBND huyện Bình Chánh cho biết đã chỉ đạo các phòng ban thực hiện dứt điểm trong tháng 7-2018. Theo cơ quan thanh tra, nội dung này UBND huyện Bình Chánh vẫn chưa triển khai thực hiện.
Đối với chủ tịch UBND xã Bình Hưng, tháng 2-2017, UBND xã Bình Hưng có văn bản báo cáo việc kiểm điểm và đề xuất hình thức phê bình rút kinh nghiệm đối với ba cá nhân có liên quan đối với các công trình không phép trong dự án gồm: ông Huỳnh Văn Ba, nguyên Chủ tịch UBND xã Bình Hưng từ 2004 đến 9-2007; ông Trần Văn Cần, nguyên Chủ tịch UBND xã Bình Hưng từ 2008 đến 11-2013; ông Trương Văn Thành, nguyên Chủ tịch UBND xã Bình Hưng từ 2013 đến 11-2017. Theo cơ quan thanh tra, UBND huyện Bình Chánh đã không gửi tài liệu chứng minh việc thực hiện và không nêu rõ lý do hết thời hiệu kiểm điểm với ông Trần Văn Cần.
Đối với Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Bình Chánh: Ông Nguyễn Văn Trường (nguyên Trưởng ban từ 2007 đến 2010) được đề xuất rút kinh nghiệm; ông Lôi Đại Phong (Phó Trưởng ban từ tháng 3-12 năm 2016) được đề xuất rút kinh nghiệm; ông Trần Văn Đông (nguyên Quyền Trưởng ban và Trưởng ban từ 2011 đến 2012) và ông Nguyễn Thanh Tùng (Trưởng ban từ 2013 đến 2016) đã lập hội đồng kỷ luật nhưng do phải làm rõ trách nhiệm của ông Tùng nên cuộc họp tạm hoãn cuối năm 2017 và sẽ xử lý dứt điểm trong tháng 7-2018.
Còn đối với các ông Võ Văn Von (nguyên Trưởng ban từ 2003 đến 2007), ông Huỳnh Văn Hải (nguyên Trưởng ban thời điểm năm 2012), ông Phạm Thành Tốt (nguyên Phó Trưởng ban từ 2012 đến 2013) đã thực hiện kiểm điểm trách nhiệm, thống nhất không xem xét kỷ luật do đã nghỉ việc, nghỉ hưu và thời gian quản lý ngắn chưa nắm hết nhiệm vụ được phân công.
Theo cơ quan thanh tra, UBND huyện Bình Chánh đến nay chưa thực hiện xong việc xem xét kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Đông và ông Tùng, báo cáo chưa rõ việc ông Von, ông Hải và ông Tốt là nghỉ việc hay nghỉ hưu và cần xem xét lại việc kiểm điểm này.