Ông Hùng cho biết nếu nộp đơn xin mua nhà trước ngày 6-6 thì người mua sẽ được hưởng chính sách về mua nhà sở hữu Nhà nước theo Nghị định 61, cụ thể nhất là tiền sử dụng đất được tính theo bảng giá đất tại Quyết định 05/1995 của UBND TP. Còn nếu không nộp đơn xin mua nhà trước thời điểm này, người mua sẽ phải thực hiện theo Nghị định 34/2013 về quản lý sử dụng nhà thuộc sở hữu Nhà nước (có hiệu lực từ ngày 6-6). Theo đó, tiền sử dụng đất sẽ tính theo bảng giá đất do TP ban hành và công bố tại thời điểm ký hợp đồng mua bán. Giữa hai bảng giá đất năm 1995 và những năm sau này, có khu vực chênh lệch hàng chục lần.

“Người đang thuê nhà chỉ phải nộp đơn cho đơn vị đang cho thuê để được giữ quyền lợi. Còn hồ sơ đầy đủ sẽ thực hiện sau đó theo hướng dẫn của đơn vị này về trình tự thủ tục mua nhà sở hữu Nhà nước” - ông Hùng nói thêm.

CẨM TÚ