(PL)- Ngày 29-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Ngọc Dũng cho biết đã phê duyệt kế hoạch tổ chức tưởng niệm 50 năm ngày 504 thường dân Sơn Mỹ bị thảm sát (16-3-1968 _ 16-3-2018).

Theo đó, ngành văn hóa thông tin sẽ xây dựng trang web về Khu chứng tích Sơn Mỹ, xuất bản đặc san “Sơn Mỹ - hành trình hồi sinh sau nửa thế kỷ”. Đồng thời, địa phương sẽ tổ chức đoàn đi học tập mô hình tưởng niệm ở bảo tàng tưởng niệm hòa bình Hirosima (Nhật Bản) để về vận dụng ở Khu chứng tích Sơn Mỹ.

Trước khi tổ chức lễ kỷ niệm, tỉnh Quảng Ngãi cũng sẽ tổ chức khánh thành gian thờ 504 thường dân bị thảm sát.

 

V.QUÝ