(PL)- “Việc thực hiện các dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A sẽ gây ra những tác động bất lợi đối với môi trường sinh thái. Đặc biệt là tác động đến sự toàn vẹn của Vườn quốc gia Cát Tiên, khu ngập nước Bàu Sấu…”

- Thứ trưởng Bộ TN&MT Bùi Cách Tuyến nhận xét trong văn bản vừa gửi Thủ tướng.

Theo Bộ TN&MT, lẽ ra trong tháng 8 bộ đã tổ chức họp hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của hai dự án thủy điện trên. Nhưng chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đức Long Gia Lai đã rút hồ sơ nên Bộ TN&MT dừng việc xem xét, thẩm định ĐTM của các dự án. Tuy nhiên, qua tài liệu, hồ sơ của chủ đầu tư, Bộ TN&MT cho rằng hai dự án tuy sẽ bổ sung thêm nguồn điện, nộp 300 tỉ đồng tiền thuế mỗi năm nhưng lại gây ra những tổn thất về tài nguyên rừng, đặc biệt là gần 130 ha đất ở vùng lõi của Vườn quốc gia Cát Tiên. Ngoài ra, dự án còn tác động đến dòng chảy hạ du, đến di sản và tác động bất lợi đến quá trình xem xét, công nhận di sản thiên nhiên thế giới của vườn Cát Tiên.

Theo Bộ TN&MT, việc quyết định đầu tư các dự án này cần được xem xét trên cơ sở hài hòa lợi ích kinh tế, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên… Do đó, Bộ TN&MT kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công Thương rà soát quy hoạch đối với hai dự án thủy điện này cũng như quy hoạch thủy điện trên lưu vực sông Đồng Nai.

M.PHONG