(PL)- Sáng 9-7, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Theo luật này, nhà nước sẽ áp dụng các biện pháp quản lý để sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả như xây dựng và công bố tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng, dán nhãn năng lượng đối với phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng; loại bỏ phương tiện, thiết bị dưới mức hiệu suất năng lượng tối thiểu; xử lý các hành vi vi phạm…

Cũng trong buổi họp báo, Văn phòng Chủ tịch nước công bố Luật Bưu chính, Luật Người khuyết tật và Nghị quyết về dự án, công trình trọng điểm quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.

Đ.MINH