‘Siêu ủy ban’ sẽ hạn chế lợi ích nhóm - ảnh 1

Vì nếu để phân tán như hiện nay thì rất không ổn. Do đó phải tụ lại để một chỗ quản lý. Vốn sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp phải được tập trung về một nơi thì mới giám sát và quản lý được. Tất nhiên, khi tập trung một chỗ không có nghĩa là tách tất cả bộ, ngành ra khỏi tổ chức này. “Siêu ủy ban” chỉ quản lý chung về mặt vốn như bảo tồn, phát triển và kinh doanh vốn nhà nước sao cho hiệu quả. Còn lại không mang tính chất quản lý hành chính nhà nước.

Thực tế hiện nay ở đâu cũng có lợi ích nhóm, để thế nào cũng có lợi ích nhóm. Hiện tại cũng đang có đến mấy chục lợi ích nhóm, nếu bây giờ quy tụ lại thì có thể chỉ còn một lợi ích nhóm ở đó. Dù sao, nếu so sánh một lợi ích nhóm vì mục tiêu phát triển chung và hàng chục lợi ích nhóm thì một cũng dễ kiểm soát hơn. (Theo Diễn đàn Doanh nghiệp)

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TRẦN QUANG CẢNH:

Ai dùng bằng giả hãy khẩn trương báo cáo

‘Siêu ủy ban’ sẽ hạn chế lợi ích nhóm - ảnh 2

Ai học thật bằng giả và ngược lại thì khẩn trương báo cáo Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra xin rút lui, thậm chí xin từ chức. Chúng tôi đã có những tài liệu nhất định, còn chờ kiểm tra xác minh nữa thôi. Nếu bằng cấp không chuẩn thì báo cáo ngay và cũng tự giác, có khi xin từ chức cho đàng hoàng.

Về vấn đề kê khai tài sản, chủ tịch UBND TP đã ký văn bản yêu cầu cán bộ, công chức thực hiện. Chậm nhất đến ngày 20-4-2018, các cơ quan trên địa bàn TP sẽ hoàn thành vấn đề này.

Các đồng chí lưu ý khi gửi cho Ban tổ chức Thành ủy thì đồng thời gửi bản sao cho Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Chúng tôi có nhiệm vụ giám sát tài sản và kiểm tra tài sản của cán bộ, đảng viên theo thẩm quyền.

(Theo Đất Việt)