(PL)- Ráo riết theo dõi, tham mưu để hoàn thành điều tra, xét xử các vụ án kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng.

 

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 của Ban Nội chính Trung ương, được nhấn mạnh tại hội nghị tổng kết công tác năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017 tổ chức chiều 5-1 tại Hà Nội.

Theo Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, trong năm 2017 Ban Nội chính Trung ương sẽ đề xuất xác minh, điều tra, truy tố, xét xử 12 vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo; bốn vụ án thuộc diện Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc. Trọng tâm là các vụ việc, vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC). Ban cũng tham mưu điều tra làm rõ, xử lý nghiêm minh những tổ chức, cá nhân có sai phạm trong các dự án đang được xã hội quan tâm.

TNT