Tạm dừng bổ nhiệm lãnh đạo cấp phó ở Hải Dương
(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo tạm dừng bổ nhiệm lãnh đạo cấp phó.

Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM chiều ngày 23-2, ông Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho biết:

“Sáng ngày 23-2, trong phiên họp thường kỳ tháng 2-2017 của UBND tỉnh Hải Dương, chúng tôi đã nghe báo cáo về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, trong đó có cơ cấu bao nhiêu phòng ban. Bây giờ chúng tôi đang chuẩn bị ban hành một quy chế quy định cụ thể mỗi phòng nhân sự là bao nhiêu, có mấy lãnh đạo? Trong lúc quy chế kia đang chuẩn bị ban hành thì chúng tôi yêu cầu tạm dừng lại không bổ nhiệm mới để chờ quyết định của UBND tỉnh”.

Tạm dừng bổ nhiệm lãnh đạo cấp phó ở Hải Dương - ảnh 1
Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo tạm dừng bổ nhiệm lãnh đạo cấp phó

Trước đó, sáng ngày 22-2, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, địa phương rà soát, sắp xếp, ổn định bộ máy tổ chức. UBND tỉnh Hải Dương sẽ ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng, trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ trưởng, phó phòng trong các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện.

Theo quy định của tỉnh Hải Dương quy định, mỗi phòng ở các sở, ngành và phòng thuộc UBND huyện có không quá 2 phó trưởng phòng; trừ những trường hợp đặc biệt, đặc thù thì có không quá 3 phó trưởng phòng; các cán bộ được bổ nhiệm Trưởng, Phó phòng phải đảm bảo các tiêu chuẩn nhất định. Nếu đơn vị nào có số lượng Phó trưởng phòng nhiều hơn với qui định thì phải khẩn trương sắp xếp lại. Kiên quyết miễn nhiệm các cán bộ cấp phòng được bổ nhiệm thiếu tiêu chuẩn, sai qui định.

Trước đó, ngày 15-2, Thanh tra Bộ Nội vụ đã thông báo Kết luận thanh tra việc quản lý biên chế công chức; việc bổ nhiệm số lượng cấp phó; tiêu chuẩn ngạch công chức lãnh đạo, quản lý và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong các cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Hải Dương.

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo xây dựng, sửa đổi, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn về công tác tổ chức cán bộ để thống nhất, phù hợp quy định của Đảng và Nhà nước. Xếp lại ngạch, miễn nhiệm chức danh lãnh đạo đối với công chức không đáp ứng về trình độ chuyên môn.

HẢI ĐƯỜNG