Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong tình hình mới đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi Quân đội nhân dân nói chung và Học viện Kỹ thuật quân sự nói riêng tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ tăng cường quốc phòng.

Trên tinh thần này, Chủ tịch nước đề nghị Học viện Kỹ thuật quân sự tập trung thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu: Tích cực đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bảo đảm tính hiệu quả, thực tiễn và hiện đại hóa quân đội. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, thực hiện tốt các nội dung của chiến lược phát triển KH&CN trong lĩnh vực quân sự và quốc phòng đến năm 2020.

Chủ tịch nước cũng đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ GD&ĐT phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Học viện Kỹ thuật quân sự khẳng định vị trí là một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học quan trọng, có uy tín của quân đội.