Sáng ngày 27-10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, ông Đỗ Minh Tuấn Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII.

Theo đó, ông Tuấn chỉ ra những hạn chế yếu kém trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Thanh Hóa nhiệm kỳ 2015-2025. Cụ thể, vẫn còn một mục tiêu khóa XVIII đề ra chưa đạt là GRDP bình quân đầu người còn thấp.

Chất lượng tăng trưởng kinh tế còn thấp, tái cơ cấu nông nghiệp còn chậm, nhiều dự án triển khai chậm do vướng mắc giải phóng mặt bằng, chỉ số cải cách hành chính của Thanh Hóa còn thấp so với các tỉnh thành.

Đáng chú ý, tội phạm hoạt động, có tổ chức, tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao còn diễn biến phức tạp. Trong công tác cán bộ, một số cán bộ công chức, đảng viên sa sút về tư tưởng chính trị, nhũng nhiễu trong thực thi công vụ, vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật, gây bức xúc trong xã hội.

Thanh Hóa: Xây dựng cán bộ chủ chốt uy tín, dám nghĩ dám làm - ảnh 1
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX. Ảnh: Đ.TRUNG

Tình trạng tham nhũng trong hoạt động công vụ, trong thực hiện quản lý và sử dụng đất đai ở một số địa phương đơn vị. Đặc biệt, trong việc thực hiện quy chế làm việc, còn có khuyết điểm bất cập. Việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng theo quy chế làm việc còn nể nang.

Ông Tuấn cho rằng, những hạn chế yếu kém trong nhiệm kỳ 2015-2020 là do một bộ phận cán bộ, công chức thiếu tinh thần trách nhiệm, sách nhiễu, tham nhũng trong thực thi công việc nhưng chưa được phát hiện và xử lý kịp thời.

Ông Tuấn cho biết, để xảy ra những hạn chế khuyết điểm yếu kém cũng là trách nhiệm của tập thể, cá nhân thường trực Tỉnh ủy do chưa quyết liệt trong công tác tổ chức, giải quyết khó khăn, vướng mắc hạn chế. Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa cũng chưa thực hiện tốt các vai trò của mình, còn trì trệ, không hoàn thành đúng kế hoạch, chất lượng thấp, để xảy ra sai phạm, yếu kém.

Từ những hạn chế yếu kém, ông Tuấn đặt vấn đề kỳ đại hội lần này, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa cần phân tích, làm rõ công tác chỉ đạo điều hành nhằm hạn chế những yếu kém trong công tác cán bộ. Cụ thể, là xây dựng nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh ngọn, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trách nhiệm nhất là người đứng đầu.

Thanh Hóa: Xây dựng cán bộ chủ chốt uy tín, dám nghĩ dám làm - ảnh 2
Ông Đỗ Minh Tuấn Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa cho biết việc xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt dám nghĩ, dám làm sẽ đưa Thanh Hóa phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Ảnh: Đ. TRUNG

Từ đó, lãnh đạo toàn diện có trọng tâm, trong điểm, tranh thủ thời cơ vận hội. Đáng chú ý là việc xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt dám nghĩ, dám làm, có ý chí khát vọng, uy tín để đưa Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới khu vực phía Bắc.

Trước đó như đã đưa tin, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai  mạc. Đại hội diễn ra từ ngày 27 đến 28-10. Tham dự đại hội có 448 đại biểu chính thức đại diện cho cho khoảng 330 ngàn đảng viên của 31 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Thanh Hóa.