(PL)- Mới đây, trong báo cáo về tình hình hoạt động sáu tháng đầu năm 2016, Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) cho hay sẽ thanh lý 264 ô tô công, có tổng nguyên giá gần 80 tỉ đồng, với giá trị còn lại 390 triệu đồng.

Vậy hiểu sao về con số này? Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Đức Thắng, Cục trưởng Cục Quản lý công sản, lý giải theo số liệu sổ sách kế toán sẽ có ba mức giá khác nhau bao gồm nguyên giá, giá trị còn lại, giá bán. Theo đó, nguyên giá là giá của tài sản ban đầu. Giá trị còn lại là phần giá trị khấu hao, hao mòn tài sản. Nghĩa là khi một đơn vị mua ô tô có giá 700 triệu đồng (nguyên giá), sau 10-20 năm sử dụng, trừ đi hao mòn/khấu hao tài sản đi thì ra giá trị còn lại. Còn giá bán là giá bán ra thị trường thông qua hình thức đấu giá. Theo ông Thắng, con số 390 triệu đồng ở trên là giá trị còn lại của tài sản theo thời gian hao mòn dựa trên sổ sách kế toán.

“Tôi khẳng định không có chuyện bán thanh lý số xe trên mà chỉ thu được 390 triệu đồng. Giá bán của chiếc xe khi thanh lý sẽ thực hiện thông qua hình thức đấu giá công khai theo thị trường, theo Nghị định 17/2010 của Chính phủ” - ông Thắng nói.

Theo ông Thắng, việc đấu giá sẽ do đơn vị sử dụng tài sản trực tiếp thực hiện. Cục Quản lý công sản chỉ là đơn vị quản lý chung, tập hợp các số liệu báo cáo từ các đơn vị gửi về qua cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công. Còn việc kiểm soát và quản lý bán đấu giá tài sản sẽ thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp.

TRÀ PHƯƠNG