Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và Trưởng Công an các cấp phải chịu trách nhiệm về tình hình ma túy tại địa phương. Trong đó, các cơ quan, đơn vị được giao phụ trách nếu để xảy ra tệ nạn ma túy kéo dài trên địa bàn thì phải bị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm nghiêm minh, kể cả điều chuyển, thay thế khi không hoàn thành nhiệm vụ.

Chương trình hành động số 38-CTr/TU về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn TP.HCM vừa được UBND TP.HCM ban hành có nội dung trên.

Thay thế người đứng đầu nếu để tệ nạn ma túy kéo dài - ảnh 1
Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CATP phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Campuchia vận chuyển về TP.HCM tiêu thụ. Ảnh: CA

Trong kế hoạch nêu rõ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Trong đó, xác định công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, liên tục và lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ của từng đơn vị, địa phương.

Đồng thời tránh tư tưởng chủ quan, nóng vội hoặc khoán trắng cho lực lượng chuyên trách. Kế hoạch cũng nêu, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự quản lý, điều hành thống nhất của chính quyền các cấp, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

Trong kế hoạch cũng nêu rõ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải lấy hiệu quả công tác phòng, chống ma túy là một tiêu chí đánh giá, phân loại thi đua hàng năm. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động có trách nhiệm tuyên truyền, vận động gia đình, người thân và nhân dân nơi cư trú thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy.

Thay thế người đứng đầu nếu để tệ nạn ma túy kéo dài - ảnh 3