(PL)- “Cán bộ, công chức tham nhũng thường che giấu tài sản dưới tên một người khác bằng cách gửi tài sản tham nhũng cho con, cha mẹ, anh chị nên phải tính đến biện pháp theo dõi sự biến động tài sản của những người có liên quan”.

Ông Nguyễn Đức Cam, Phó Chánh Thanh tra TP Đà Nẵng, góp ý tại hội thảo tham vấn dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) sửa đổi do Hội Luật gia Việt Nam phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tổ chức hôm 8-9 tại Đà Nẵng.

Ông Cam còn đề nghị xây dựng cơ chế theo dõi, giám sát và xử lý những hành vi gian dối, che giấu tài sản và tham nhũng, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kê khai tài sản, thu nhập nhằm quản lý thống nhất trên phạm vi cả nước và từng bước tiến đến kê khai điện tử.

TS Đỗ Gia Thư, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ, nhận xét Luật PCTN có tám bất cập khiến công tác PCTN còn nhiều hạn chế. “Luật hiện hành chưa chỉ rõ người đứng đầu phải chịu trách nhiệm là ai. Người đứng đầu các cơ quan, bộ, ngành có rất nhiều tầng nấc nên cần phải chỉ đích danh. Ngoài ra, về việc xử lý khi có tham nhũng cũng chỉ chung chung là kỷ luật, xử lý hình sự mà chưa quy định cụ thể là kỷ luật thì ở mức nào và hình sự thì nặng nhẹ ra sao” - TS Thư dẫn chứng.

Theo TS Thư, dự thảo lần này có điểm mới là xây dựng chế độ liêm chính trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đây là một chế định mới, trên cơ sở tập hợp và hệ thống hóa một số nhóm quy định về quy tắc ứng xử, những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm; các quy định về tặng quà và nhận quà...

“Đặc biệt, dự thảo bổ sung quy định kiểm soát xung đột lợi ích nhằm kiểm soát người có quyền hành đưa người thân thích vào làm cán bộ dưới quyền. Hay như thẩm phán thì không được xử người thân quen” - TS Thư nói.

Tám bất cập trong chống tham nhũng

Theo TS Đỗ Gia Thư, tám bất cập trong PCTN gồm: Quy định về công khai, minh bạch còn chưa bao quát và thiếu các biện pháp bảo đảm thực hiện; quy định về trách nhiệm giải trình chưa phù hợp; quy định về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng chưa cụ thể; quy định về minh bạch tài sản, thu nhập chưa giúp kiểm soát biến động về thu nhập; các quy định về cơ chế phát hiện tham nhũng chưa phù hợp; các quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo hành vi tham nhũng còn thiếu các biện pháp bảo đảm thực hiện, đặc biệt là bảo vệ người tố cáo...

LÊ PHI