(PL)- Ngày 3-10, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên-Huế Bạch Chơn Đông trong buổi đối thoại với người dân về việc cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đã thừa nhận cơ chế “một cửa” hiện nay còn nhiều hạn chế.

Cụ thể, một số thủ tục hành chính vẫn chưa được điều chỉnh một cách khoa học; người dân phải nộp nhiều loại giấy tờ khác nhau, phải đi lại nhiều nơi để được giải quyết. Bên cạnh đó, quy trình hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ chưa đúng theo quy định; việc giải quyết và trả kết quả đối với một số hồ sơ vẫn còn chậm. Ngoài ra, ý thức trách nhiệm cùng năng lực của một bộ phận cán bộ, công chức trực tiếp thụ lý hồ sơ còn hạn chế, chưa thực sự tận tâm với người dân. “Đó là chưa kể việc cán bộ còn gây khó khăn, sách nhiễu trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính...” - ông Đông nói.

Trên cơ sở đó ông Đông cho rằng ngoài việc kiểm soát của cơ quan chức năng, người dân cần chủ động tham gia vào cải cách thủ tục hành chính, tích cực đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực. Người dân đồng thời cũng có trách nhiệm tích cực hợp tác trong việc thỏa mãn các yêu cầu thiết lập, bổ túc hồ sơ; trong việc giải trình, chứng minh...

VIẾT LONG