Thủ tướng gặp mặt 70 nhà khoa học trẻ tiêu biểu năm 2015
(PL)- Sáng 11-9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gặp mặt 70 nhà khoa học trẻ tiêu biểu.

Thủ tướng đánh giá cao, biểu dương các nhà khoa học trẻ về những nỗ lực, phấn đấu và thành tích đã đạt được. Thủ tướng nhấn mạnh khoa học công nghệ, đội ngũ trí thức, các nhà hoa học nói chung và các nhà khoa học trẻ nói riêng thông qua hoạt động khoa học công nghệ đã đóng góp rất quan trọng, rất xứng đáng vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước, đồng thời góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Chính phủ luôn luôn mong muốn các nhà khoa học trẻ bằng nhiệt huyết, tài năng và niềm đam mê của mình tiếp tục theo đuổi hoài bão nghiên cứu, sáng tạo, đóng góp nhiều hơn nữa cho đất nước.

Thủ tướng gặp mặt 70 nhà khoa học trẻ tiêu biểu năm 2015  - ảnh 1
 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp gỡ các đại biểu. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khuyến khích mạnh mẽ và hỗ trợ hiệu quả các nhà khoa học trẻ thực hiện các hoạt động; có hình thức khen thưởng, tôn vinh xứng đáng, kịp thời; chú trọng bồi dưỡng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến về nghiên cứu, sáng tạo của tuổi trẻ.

G.HI