Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao huân chương Độc lập hạng Nhất tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên.

Thủ tướng nhấn mạnh là tỉnh có vị trí địa kinh tế, điều kiện tự nhiên, xã hội rất thuận lợi, thời gian tới Hưng Yên cần phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế; khắc phục tồn tại, hạn chế, không ngừng nâng cao tiềm lực và sức cạnh tranh, phát triển nhanh hơn, bền vững hơn. Thủ tướng cũng yêu cầu Hưng Yên cần quyết liệt cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng nền hành chính hiện đại, năng động, hiệu quả; không ngừng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời yêu cầu Hưng Yên đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ.