Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an thu hồi 516 xe biển số 80
(PLO)- "Tuyệt đối không cấp biển số ô tô ký hiệu 80 cho doanh nghiệp, bất kể loại hình nào" - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. 

Ngày 22-3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có văn bản chỉ đạo về việc đăng ký, cấp biển số 80A, 80B cho xe của doanh nghiệp.

Theo đó, trên cơ sở báo cáo của Bộ Công an, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an nghiêm túc thực hiện việc cấp biển số ô tô ký hiệu 80, theo nguyên tắc chỉ cấp cho các cơ quan trung ương, một số ban, bộ, ngành..., đồng thời xe phải mua sắm có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước. 

Tuyệt đối không cấp biển số ô tô ký hiệu 80 cho doanh nghiệp, bất kể loại hình nào.

Theo tinh thần này, yêu cầu Bộ Công an khẩn trương sửa đổi Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 4-4-2014 quy định về đăng ký xe.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an kiên quyết thu hồi biển số 80A, 80B của 516 xe đã cấp cho các doanh nghiệp như đã xác định, hoàn thành trước ngày 30-6-2017, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ. 

PV