(PL)- Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã chính thức lập Facebook sau hơn một năm thí điểm hoạt động đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các chuyên gia và các thành viên trên cộng đồng mạng xã hội - ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, hôm 21-2 cho biết.

Theo đó, trang mạng xã hội mang tên “Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia” này là nơi giao tiếp giữa Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia với người dân nhằm công bố những văn bản chỉ đạo, điều hành của ủy ban. Đồng thời, giới thiệu các quy định, chính sách mới của các cơ quan thành viên của ủy ban. Đây cũng là nơi tiếp nhận thông tin do người dân phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông cũng như những kiến nghị, đề xuất giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông, khắc phục ùn tắc giao thông.

Đơn vị này mong muốn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, góp ý của mọi người dân, đặc biệt là của cộng đồng mạng xã hội để trang Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia trở thành cầu nối thông suốt, hiệu quả giữa mọi người dân với văn phòng ủy ban và các cơ quan thành viên của ủy ban. 

VIẾT LONG